Thuốc lá sản xuất hoặc nhập khẩu để tiêu dùng tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về ghi nhãn và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Yêu cầu về ghi nhãn trên bao bì thuốc lá được quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 và được hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BYT-BCT. 

Yêu cầu về việc ghi nhãn trên bao bì thuốc lá

1. Việc ghi nhãn trên bao bì thuốc lá phải được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và các quy định của Thông tư liên tịch này.

2. Nhãn thuốc lá phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hoá;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

c) Xuất xứ hàng hoá (đối với thuốc lá nhập khẩu);

d) Định lượng của hàng hóa;

đ) Cảnh báo sức khỏe;

e) Dán tem hoặc in mã số, mã vạch.

g) Ngày sản xuất; ngày hết hạn sử dụng.

3. Nhãn thuốc lá phải được ghi bằng tiếng Việt và nghiêm cấm không được sử dụng:

 • Các thuật ngữ hoặc từ ngữ gây hiểu lầm về tính chất và tác động của thuốc lá đối với sức khỏe như “ít hắc ín” (low tar), “nhẹ” (light), “siêu nhẹ” (ultra light), “dịu êm” (mild); hoặc
 • Các từ hoặc cụm từ khác có nghĩa hoặc hiểu theo cách tương tự, gây hiểu lầm rằng sản phẩm thuốc lá này ít gây hại cho sức khỏe hơn sản phẩm thuốc lá khác, trừ khi các từ hoặc cụm từ này là một phần của nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trước ngày Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực (Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT, Điều 3)
Nhãn thuốc lá phải được ghi rõ ràng bằng tiếng Việt
Nhãn thuốc lá phải được ghi rõ ràng bằng tiếng Việt

Yêu cầu về cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

Bao bì của thuốc lá sản xuất hoặc nhập khẩu để tiêu dùng tại Việt Nam phải in cảnh báo sức khỏe theo mẫu được quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT Điều 4

 • Mẫu cảnh báo sức khỏe:

Cảnh báo sức khỏe phải được in rõ nét và dễ nhìn.

 • Vị trí in cảnh báo sức khỏe:

Cảnh báo sức khỏe phải được in trên mặt chính trước và mặt chính sau của bao bì thuốc lá, đồng thời không được che lấp hoặc che mờ bởi bất kỳ vật liệu, hình ảnh hoặc thông tin nào khác, ngoại trừ việc dán tem thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp sản phẩm thuốc lá có nhiều bao bì, cảnh báo sức khỏe phải được in trên tất cả các bao bì theo quy định của Thông tư này.

Các mẫu tem hiện hành dành cho xì gà cao cấp, các loại thuốc lá
Các mẫu tem hiện hành dành cho xì gà cao cấp, các loại thuốc lá và các sản phẩm từ cây thuốc lá

Nếu bao bì thuốc lá sử dụng bao bọc ngoài, bao bọc ngoài phải là trong suốt, không màu và không được che lấp cảnh báo sức khỏe, trừ khi bao bọc ngoài có in logo chống hàng giả, hàng nhái của doanh nghiệp đã được đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam trước ngày ban hành Thông tư này.

 • Diện tích in cảnh báo sức khỏe:

Diện tích in cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và mặt chính sau trên bao bì thuốc lá.

 • Màu sắc của cảnh báo sức khỏe:

Cảnh báo sức khỏe phải được in bằng ít nhất 4 màu cơ bản, với độ phân giải in không dưới 300 DPI (dot per inch).

Phần hình ảnh Tem Sức Khỏe bao bì thuốc lá và cigar cao cấp
Phần hình ảnh Tem Sức Khỏe phải chiếm tỉ lệ trên 50% của bề mặt gói thuốc, áp dụng cho cả các hộp xì gà cao cấp khi nhập khẩu về Việt Nam theo đúng quy định của Nhà Nước
 • Sử dụng luân phiên các mẫu cảnh báo sức khỏe
 • Mỗi loại sản phẩm thuốc lá của một nhãn hiệu thuốc lá phải in trên bao bì thuốc lá một trong 06 mẫu cảnh báo sức khỏe quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
 • Các loại sản phẩm thuốc lá khác nhau của một nhà sản xuất phải in các mẫu cảnh báo sức khỏe khác nhau.
 • Trường hợp một nhãn hiệu thuốc lá có trên 06 loại sản phẩm hoặc một nhà sản xuất có trên 06 nhãn hiệu thuốc lá, thì phải in đồng thời đủ 06 mẫu cảnh báo sức khỏe.
 • Mẫu cảnh báo sức khỏe của mỗi loại sản phẩm thuốc lá phải được thay đổi định kỳ 02 năm một lần.

(Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT, Điều 4)